Bangsbo Skov og Pikkerbakken - 2,3 km, 2,9 km og 4,8 km