De store pileurter

Sådan bekæmper du pileurt:

For at bekæmpe pileurt, er det vigtigt, at planten ikke får mulighed for at sprede sig. 

Det sker oftest, når haveaffald bliver smidt i naturen, grøftekanten eller skoven, fremfor på genbrugspladsen eller hvis du mister noget haveaffald under transporten.

Derfor skal du, hvis du bortskaffer haveaffald fra din egen have, huske: 

  • Transporten skal ske i forsvarligt lukkede plastsække
  • Sækkene skal afleveres på genbrugspladsen i ”småt-brændbart” – og ikke til kompostering

Du kan se meget mere om bekæmpelse af pileurt på Miljøstyrelsens hjemmeside eller i deres folder:

Miljøstyrelsen: Invasive arter

Folder: Bekæmpelsesguide

Miljøstyrelsen overvåger invasive arter i Danmark.

Du kan hjælpe dem med at få overblik over bl.a. pileurterne ved at indberette det til miljøstyrelsen, når du opdager pileurt i naturen.

Indberet pileurt

De store pileurter er en invasiv art, der ikke hører til i Danmark.

De er meterhøje, kraftige stauder, der er stammer fra Østasien og oprindeligt blev importeret som prydplanter til haven.

Pileurt formerer sig ikke ved frøspredning, som man ser ved eksempelvis Bjørneklo, men er meget produktive ved at sætte masser af rodskud.

Pileurterne har et vidt forgrenet rodnet, der består af forvedede jordstængler.

Rodnettet når ned til en dybde på op til 2 meter, og spreder sig vertikalt med en radius på op til 7 meter.

Japan-pileurt kan skyde fra små stykker af jordstængler på ned til 1 cm's længde. Der kan også opstå nye planter fra selve stænglen, men med en lavere spiringsprocent end ved spiring fra jordstængler.

Japan-pileurt og Kæmpe-pileurt er i dag omfattet af et nationalt handelsforbud, hvilket betyder, at de ikke længere kan købes som prydplanter.